מטרתי בעיסוק בצילום היא לקלוט ולהנציח רגע מסוים במציאות מסוימת, כפי שאני תופס ומפרש אותה, תוך הפרעה מינימלית לטבע ולסביבה ובמגמה להיות מעין "רואה ואינו נראה".
אני משתדל ככל שניתן, שהצילומים יהיו נאמנים למראה עיני ברגע החשיפה.
בהתאם לתפיסה זו, אני ממעט לביים תמונות - אלא אם כן נושא התמונה מתבקש ככזה.